ПАМ’ЯТКА ЛІЦЕНЗІАТА ЩО ЗДІЙСНЮЄ ОХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

1.Щодо зберігання документів:

Зберігати документи, що подавалися для отримання ліцензії.

*Протягом всього строку дії ліцензії.

Повідомляти МВС про  зміни даних які були зазначені у документах, що подавалися.

*1 місяць з моменту настання змін.

У разі проведення відео- та фотозйомки під час здійснення заходів охорони необхідно забезпечити належне зберігання отриманих відео- та фотоматеріалів.

*Знищення проводиться комісією у складі 3х представників суб'єкта охоронної діяльності із складенням акта.

ротягом 1 року.

 

*Використовувати такі матеріали виключно у службовій діяльності.

2.Щодо проведення перевірок:

Керівник, заступник або інша уповноважена особа повинна бути присутня під час проведення МВС перевірок щодо додержання ліцензійних умов.

*Наслідок недотримання- анулювання ліцензії.

*Процедура проведення перевірки повинна відповідати закону.

3.Щодо договорів охорони:

Укладати цивільно-правові договори з надання охоронних послуг у письмовій формі.

 

Вести  облік договорів охорони.

*У письмовому або електорон. вигляді

В Договорах охорони повинна міститися інформація про:

¾   конкретний об’єкт охорони, його місцезнаходження;

¾   наявність у замовників охоронних послуг документів, що підтверджують права на об’єкт охорони;

¾   правомірність перебування майна чи осіб на об’єкті;

¾   умови відшкодування шкоди, завданої через неналежне виконання зобов’язань перед замовником.

*Виконувати умови договорів з надання охоронних послуг на користь третіх осіб лише за їх письмовою згодою.

4. Щодо обов’язківпід час здійснення охорони

Розміщувати на видному місці на центральному посту стаціонарного об’єкта, який охороняється персоналом охорони, таку інформацію:

1) найменування ліцензіата,

2) його місцезнаходження,

3) ідентифікаційний код юридичної особи,

4) дату і номер рішення про видачу ліцензії.

*За згодою замовника охоронних послуг.

Забезпечити виконання персоналом охорони під час виконання функціональних обов'язків  таких вимог:

¾  мати на одязі ознаки належності до відповідного суб’єкта охоронної діяльності;

¾  мати при собі посвідчення з підписом керівника;

¾  дотримуватися визначеного законом порядку застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та використання службових собак.

*В посвідченні повинні бути такі дані, як фотокартка та ПІБ особи, яка належить до персоналу охорони, дата видачі і термін дії посвідчення.

5.Щодо взаємодії з органами Національної поліції

Повідомляти територ. орган Національної поліції про:

¾    факти припинення правопорушень стосовно персоналу охорони; майна або фізичних осіб, які охороняються;

¾    застосування заходів фізичного впливу;

¾    застосування спеціальних засобів;

¾    використання службових собак персоналом охорони;

¾    виявлення ознак кримінального правопорушення, порушення громадського порядку.

*до прибуття працівників правоохоронних органів вжити всіх можливих заходів для охорони місця події та збереження слідів злочину, виявлення очевидців і фіксації їх персональних даних.

*Повідомляти негайно у будь-який можливий спосіб.

 

 

*В разі заподіяння тілесних ушкоджень правопорушнику – негайно викликати екстрену (швидку) медичну допомогу та надавати першу долікарську допомогу.

 


ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВАДЖЕННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

1)  придбавати та використовувати майно, визначене законодавством для виключного використання військовими формуваннями та правоохоронними органами;

2)використовувати не сертифіковані (в установленому порядку) технічні засоби охорони спеціального призначення, засоби радіозв’язку без наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах, а також інші технічні засоби, що завдають шкоди життю, здоров’ю громадян, довкіллю;

3) використовувати ознаки належності (елементи символіки, формений одяг тощо) до МВС, СБУ, Управління державної охорони, Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних, природоохоронних, контролюючих або інших органів виконавчої влади, їх спеціальних підрозділів, у тому числі в найменуванні суб’єкта охоронної діяльності, на одязі, транспорті реагування, будівлях, у документації;

4) створювати перешкоди чи заважати діяльності представників правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також громадянам у здійсненні ними повноважень, наданих їм законами та іншими нормативно-правовими актами;

5) розголошувати відомості про вжиті заходи до організації та провадження охоронної діяльності, а також інформацію з обмеженим доступом та інформацію про особу, яка охороняється, що стали відомі у зв’язку з провадженням такої діяльності, крім випадків, передбачених законодавством;

6) приховувати відомості про кримінальні правопорушення, що вчиняються або готуються, незалежно від інтересів замовника послуг з охорони;

7) охороняти фізичну особу, яка вчиняє злочинні дії, адміністративне правопорушення або намагається їх учинити;

8) вчиняти дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров’я, честь, гідність і ділову репутацію;

9) здійснювати заходи, що належать до оперативно-розшукових відповідно до Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”;

10) залучати до охоронних заходів осіб, які не подали документів, необхідних для прийняття на роботу, або не відповідають кваліфікаційним вимогам;

11)  брати участь у виконанні судових рішень під час виконавчого провадження;

12)  вчиняти дії, спрямовані на силове протистояння між персоналом охорони різних суб’єктів господарювання;

13)  охороняти об’єкти, включені до переліку особливо важливих об’єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями, визначеного в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

14) використовувати спеціальні засоби, не включені до переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 97 ;

15) застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, а також проти осіб, які відповідно до законодавства є носіями спеціального статусу недоторканності, крім випадків учинення ними нападу, що становить загрозу життю та здоров’ю фізичних осіб, персоналу охорони, або збройного нападу чи збройного опору;

16) застосовувати спеціальні засоби в місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести до заподіяння шкоди життю та здоров’ю сторонніх осіб, крім випадків самооборони (самозахисту);

17) використовувати в охоронній діяльності у громадських і загально доступних місцях службових собак без провідника собаки.

 

                                                                                                                                                                   Адвокатське об'єднання Простір Захисту                                                                                                                                                                                    Юридична компанія Право Захист