Який вік має бути у онука, щоб подарувати йому квартиру без згоди його батьків?

Дарування квартири – це правочин, який оформлюється договором дарування (так, як мова йде про нерухоме майно, то посвідчення нотаріусом такого договору – обов’язкове).

Крім того, за таким договором дарування, в момент дарування, здійснюється відчуження відповідного майна (реєстраційні дії здійснює безпосередньо нотаріус, який посвідчує договір), тобто перехід права власності від дарувальника до обдарованого.

Відповідно до положень чинного цивільного законодавства, сторонами правочину (договору дарування) можуть бути особи, які мають повну цивільну дієздатність (вікова вимога – досягнення вісімнадцяти років). Малолітні особи (до 14 років) та неповнолітні особи (від 14 до 18 років) з певними особливостями можуть вчиняти юридично значимі дії щодо майна виключно за письмовим (нотаріально посвідченим) дозволом їх батьків (за відсутності – опікунів, піклувальників, органів опіки та піклування).

Таким чином, подарувати онуку квартиру без згоди на те його батьків Ви можете, якщо онук набув віку 18 років.  

Звертаємо Вашу увагу, що законодавство України передбачає можливість власника без згоди будь-яких осіб заповісти своє майно будь-якій особі (в тому числі і малолітній і неповнолітній). В цьому випадку в момент заповідання (складання та посвідчення нотаріусом заповіту) майно не переходить до спадкоємця, а буде належати йому тільки у випадку смерті спадкодавця.

Віталій Магдич

головний юрист Юридичної компанії «ПравоЗахист»