Як правильно запровадити матеріальну відповідальність на підприємстві і які документи, накази потрібно видати?

Юридична консультація

Норми ст. ст. 133, 134 Кодексу законів про працю України (надалі - КЗпП) передбачають обмежену та повну матеріальну відповідальність працівника.

Обмежену матеріальну відповідальність працівники несуть у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.

Повна матеріальна відповідальність може бути застосовано у випадку коли укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей.

Письмові договори про повну матеріальну відповідальність може бути укладено підприємством, установою, організацією з працівниками (що досягли вісімнадцятирічного віку), які займають посади або виконують роботи, безпосередньо зв'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджуються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України (ст. 135-1 КЗпП).

Таким чином, для запровадження матеріальної відповідальності на підприємстві, потрібно укладати вищевказаний договір з урахуванням вказаних норм та звернути увагу на перелік посад і робіт для яких можуть бути укладені такі договори.

Віталій Магдич

 Головний юрист Юридичної компанії "ПравоЗахист"