Чи потрібний спеціальний дозвіл для використання (не з комерційною метою) на YouTube уривку із пісні (до 10 сек.)?

Юридична консультація

Права авторів, композиторів відносяться до авторського права, а права виконавців, виробників фонограм -до суміжних прав та захищаються Законом України "Про авторське право і суміжні права". Положеннями цього Закону передбачено, що за будь-яке використання музичного твору автор, а також виконавець, виробник фонограм мають право отримати винагороду.

Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

 Норми Цивільного кодексу України передбачає випадки правомірного використання твору без згоди автора та інших осіб, використання будь-якою особою:

 -  як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо - і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою;

-  в інших випадках, передбачених законом, зокрема ст. 22 Закону України "Про авторське право і суміжні права" доповнює право вільного використання твору без згоди автора з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:

-  використання  цитат  (коротких  уривків)  з  опублікованих творів  в  обсязі,  виправданому  поставленою метою,  в тому числі цитування статей з газет і журналів у формі  оглядів  преси,  якщо воно зумовлено критичним,  полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення;

Особа, яка використовує твір, зобов'язана зазначити ім'я автора твору та джерело запозичення.

З наведеного слід прийняти до висновку, що авторське право не являється порушеним, якщо особа яка використовує фонограму, або відеограму вказує джерело її походження, її автора та або співавтора.

Віталій Магдич

 Головний юрист Юридичної компанії "ПравоЗахист"